Termeni si conditii

Termenii și condițiile de mai jos (împreună cu documentația menționată în prezentul document) constituie termenii și condițiile de utilizare pe bază cărora pot fi accesate si utilizate serviciile puse la dispoziție de către GOOD NUTRITION CONSULTING SRL utilizatorilor săi („Termenii și condițiile”).Termenii și condițiile reglementează accesul și folosirea site-ului www.alexandra- alexandru.ro(„Site-ul”) pus la dispoziție de GOOD NUTRITION CONSULTING SRL, cu sediul social in str. Alexandru Golescu, nr. 4, Buzau, jud.Buzau, inregistrata inRegistrul Comertului sub nr. J10/1070/2016, avand cod unic de inregistrare 36714019 („Societatea” sau „ GOOD NUTRITION CONSULTING ”).

Te rugăm să citești cu atenție termenii și condițiile de utilizare la accesarea Site-ului, întrucât aceștia sunt aplicabili pentru orice tip de utilizare a acestuia. Prin înregistrarea și accesarea serviciilor furnizate de GOOD NUTRITION CONSULTINGprin intermediul Site-ului, declari că ai fost informat și confirmi că accepți acești Termeni și Condiții și Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal. În cazul în care nu ești de acord cu prezentele condiții de utilizare, te rugam să nu utilizeziSite-ul și/sau serviciile GOOD NUTRITION CONSULTING.


1. PREAMBUL 

Activitatea GOOD NUTRITION CONSULTING SRL se desfășoară prin intermediul site-ului www.alexandra-alexandru.ro, proprietatea Societății si care permite cumpărarea programelor de consiliere nutrițională sau crearea unui cont pe site.Pentru utilizarea serviciilor și produselor puse la dispoziție prin intermediul site- ului www.alexandra-alexandru.ro.denumit in continuare ”Site-ul”, luați la cunoștință si sunteți de acord cu ”Termenii și condițiile” care fac obiectul prezentei.

Acceptarea ”Termenilor și condițiilor” au valoarea unui contract încheiat între Dvs. și GOOD NUTRITION CONSULTING SRL , denumită în continuare Consultantul sau Vânzătorul.Folosirea în continuare a Site-ului implică acceptarea integrală și necondiționată a acestor Termeni și Condiții. În situația în care nu sunteți de acord cu Termenii și Condițiile, aveți obligația să părăsiți Site-ul.Termenii și Condițiile se aplică tuturor serviciilor si programelor/produselor realizate de către Consultant,  prin intermediul Site-ului.

Termenii și Condițiile pot fi modificate oricând de către Consultant și considerate ca acceptate prin simpla utilizare în continuare a Site-ului și a serviciilor puse la dispoziție, urmând a produce efecte juridice numai în cazul contractelor viitoare, nu și în cazul contractelor deja încheiate.


2. DEFINIȚII

Societatea - GOOD NUTRITION CONSULTING SRL, societate cu sediul social în str. Alexandru Golescu, nr. 4, Buzău, jud.Buzău, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J10/1070/2016, având cod unic de înregistrare 36714019.Produse/Servicii/ Programe nutriție - înseamnă produsele și serviciile care constau în programele de consiliere nutrițională disponibile pe site precum și/sau Conținutul pus la dispoziție în mod gratuit pe pagina de internet a Consultantului ori după caz menționate în Comandă și care urmează a fi furnizate Beneficiarului în condițiile stipulate în Contract.

Abonarea/Programarea/Comanda - este mijlocul electronic prin care Beneficiarul se abonează serviciilor puse la dispoziție prin pagina de internet sau comandă unul din programele Consultantului/Vânzătorului.

Vânzător/Consultant - GOOD NUTRITION CONSULTING SRL,societate cu sediul social în str. Alexandru Golescu, nr. 4, Buzău, jud.Buzău, înregistrată în RegistrulComerțului sub nr. J10/1070/2016, având cod unic de înregistrare 36714019.

Client – poate fi orice persoană fizică care are vârsta peste 18 ani sau persoanăjuridică care a cumpărat un program de consiliere nutrițională online-care va avea locprin intermediul oricărui mijloc de comunicare la distanță, iar participarea la ședințelede nutriție a fost confirmată de către Consultant.

Beneficiar - este orice persoană fizică de peste 18 ani, care a acceptat Termenii șiCondițiile, care folosește Site-ul, incluzând accesul, abonarea, navigarea și/sau carea cumpărat un program de consiliere nutrițională care va avea loc prin intermediuloricărui mijloc de comunicare la distanță,  iar participarea la ședințele de nutriție afost confirmată de către Consultant.

Utilizator - este orice persoană care accesează pagina de internet și care și-a datacordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni și Condiții.

Cont - secțiunea din Site formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permiteUtilizatorului crearea unui cont și care conține informații despre acesta, precum șiistoricul Utilizatorului în Site. Utilizatorul este responsabil și se va asigura că toateinformațiile introduse la crearea Contului sunt corecte, complete și actualizate.

Site - site-ul web gazduit la adresa web www.alexandra-alexandru.ro proprietatea Societății, prin intermediul căruia Consultantul pune la dispoziția Utilizatorilor și/sauBeneficiarilor informații in legătura cu produsele și serviciile oferite.

Conținut - toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic sau conținutul oricărui e-mail trimis Clienților/Beneficiarilor/Utilizatorilor de către Vânzător/Consultant prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil.

Coșul meu - secțiune din Cont care permite Utilizatorului să adaugeProdusul/programul pe care dorește să le achiziționeze la momentul adăugării sau laun moment ulterior.

Dana Alexandra Alexandru is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Intalnire Teofana
Time: Mar 14, 2023 01:00 PM Bucharest

Join Zoom Meeting
https://us05web.zoom.us/j/89611004531?pwd=bmRwZ1pBVXVKaDZpNHdsZ3o4OXNYZz09

Meeting ID: 896 1100 4531
Passcode: 2e6TNW

– reprezintă acești Termeni și Condiții împreuna cu Comanda fermă-abonarea la programul de nutriție selectat și programarea ședinței, confirmată decătre Consultant printr-un e-mail.Plata cu MobilePay Netopia – serviciul de plata prestat de către procesatorul deplăti integrat in Site, pus la dispoziția Beneficiarilor, prin intermediul Site-ului învederea efectuării unei plăți cu cardul on-line.Comunicări Comerciale/Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusivelectronic, orice tip de mesaj trimis conținând informații generale și tematice,informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele achiziționate,informații cu privire la oferte sau promoții sau având conținut educativ.Tranzacție – încasarea unei sume rezultată din vânzarea unorservicii/produse/programe de către Vânzător, prin utilizarea serviciilor procesatoruluide carduri agreat de către Vânzător.

3. CONDIȚII DE UTILIZARE A SERVICIILOR SI PROGRAMELOR DE CONSILIERE NUTRIȚIONALĂACCESUL LA SITE. CONDIȚII GENERALE PENTRU VÂNZAREA PRODUSELORGOOD NUTRITION CONSULTING SRL își rezervă dreptul de a selecta clientela șide a restricționa utilizarea Site-ului și/sau a Serviciilor, în caz de utilizare neconformăsau abuzivă.Clientul poate plasa comenzi din orice țară de pe teritoriul Uniunii Europene. Termenii și Condițiile reglementează relația dintre Client și GOOD NUTRITIONCONSULTING, respectiv drepturile și obligațiile ce se stabilesc cu ocazia plasăriiunei comenzi pe Site. În utilizarea Serviciilor/Programelor, Clientul/Beneficiarul areobligația de a citi și respecta, în orice moment, Termenii și Condițiile, precum șicelelalte politici publicate pe Site.

Utilizarea site-ului precum și accesarea serviciilor puse la dispoziție prin intermediulacesteia, constituie o declarație din partea Utilizatorului și/sau Beneficiarului privindacceptarea și îndeplinirea cumulativă a următoarelor: Conținutul și/sau serviciile, produsele, programele nutriționale regăsite și pusela dispoziție pe acest site ori  prin intermediul acestuia nu se adreseazăpersoanelor care nu au împlinit vârsta de 18 ani;Orice conținut și sau/serviciu, produs, program nutrițional regăsit pe site, oriprin intermediul acestuia nu reprezintă consultație medicală, nu pot ficonsiderate substituent al îngrijirii medicale profesionale ori a diagnosticuluimedical; Consultantul nu prestează servicii medicale, nu oferă remedii, nu prescrietratamente și/sau nu interpretează analize medicale, ci vine în ajutorulBeneficiarului oferind recomandări pentru îmbunătățirea stilului de viață alpersoanei prin stabilirea unui plan alimentar și nutrițional echilibrat și sănătos,însă acestea nu reprezintă o garanție a vreunui rezultat și nu substituieserviciile medicale de niciun fel.  Consultantul nu garantează atingerea unor parametri/obiective legate desănătate, nutriție și/sau greutate; Orice afecțiune medicală trebuie investigată și tratată sub supravegherea unuicadru medical calificat.  Consultantul nu este responsabil pentru niciun fel de probleme medicale carepot apărea in timpul utilizării conținutului și sau/serviciilor, produselor,programelor nutriționale regăsite pe site ori recomandate în cadrul unorsesiuni de consiliere nutrițională programate. Consultantul nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi făcut vinovat pentrudaunele și/ sau pagubele care pot apărea prin folosirea în alte modalități decâtcele recomandate ale serviciilor puse la dispoziție prin intermediul acestui site.Site-ul   www.alexandra-alexandru.ro și conținutul acestuia sunt puse ladispoziție fără garanții de niciun fel. Utilizatorii /Beneficiarii își exprimă acordulin mod expres că folosirea acestui site și abonarea la serviciul de consultanțănutrițională se face pe propriul risc.În cazul în care oricare dintre condițiile de mai sus nu este îndeplinită, Utilizatorultrebuie să înceteze să mai acceseze/ utilizeze site-ul și/sau orice alte servicii. 4. INFORMAȚII LEGATE DE PLĂȚI. PREȚUL SERVICIILOR. MODALITATEADE PLATĂFacturarea și încasarea sumei aferente programului nutrițional ales de către Client seva realiza la momentul efectuării comenzi și plasarea acestuia în coșul decumpărături.Plata se poate realiza exclusiv prin Mobilepay prin intermediul platformei de platăNetopia, pusă la dispoziția Beneficiarilor pe pagina de internet. Toate tarifele aferente programelor nutriționale, precum și al oricărui alt conținutcontracost prezentat pe site, sunt exprimate în Lei. Consultantul nu se face responsabil de orice comisioane pot apărea ca urmare aefectuării plății din altă monedă, în situația în care moneda de emitere a carduluiBeneficiarului este alta decât RON. Site-ul asigură un nivel de securitate conform cu rigorile aplicate sistemelorelectronice de plată la distanță.5Informațiile de plată ale Clientului/Utilizatorului/Beneficiarului sunt stocate însistemele procesatorului de plăți, care este și unicul responsabil privind securitateatranzacțiilor efectuate cu cardul Clientului.Consultantul/Vânzătorul nu este responsabil pentru furnizarea, de către Client, aunor date incorecte sau incomplete și nici pentru pierderile sau prejudiciile suferite deClient ca urmare a utilizării frauduloase a metodelor de plată de către Client sau alteterțe persoane.Urmare a efectuării plății, Beneficiarul își dă exprimă acordul de a primi documentede natură fiscală exclusiv prin intermediul poștei electronice pe adresa de e-mailpusă la dispoziție cu prilejul programării online5. DREPTUL LA RETRAGEREÎn conformitate cu prevederile OUG 34/2014, Beneficiarul are dreptul de a notifica înscris  Consultantul că renunță la Programul de consiliere nutrițională onlineachiziționat, fără penalități și fără invocarea vreunui motiv, în termen de 14 zilelucrătoare de la data primirii de către Beneficiar a mesajului de confirmare privindprogramarea, sub rezerva ca prima programare să nu fi fost stabilită în acest intervalde 14 zile. Beneficiarul este decăzut din dreptul de retragere de la data la care a începutprestarea efectivă a serviciilor care fac obiectul contractului dintre părți. Beneficiarul se poate adresa Consultantului de pe adresa de e-mail folosită pentruprogramari către adresa de e-mail: contact@alexandra-alexandru.ro, solicitând peaceastă cale returul sumei de bani contravaloare a serviciilor contractate, datele salede identificare, numărul de înregistrare primit, contul și informațiile de natură bancarăal Beneficiarului în care se dorește returnarea sumei. 6. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂSite-ul, elementele sale componente, elementele grafice, precum si conținutulacestuia sunt deținute de GOOD NUTRITION CONSULTING, iar utilizatorul Site-uluiînțelege ca nu are niciun drept asupra acestora, cu excepția dreptului limitat defolosire, conform prezentelor Termene si condiții.Toate informațiile afișate pe Site sunt proprietatea GOOD NUTRITIONCONSULTING și sunt protejate, în condițiile legii, prin drepturi de autor sau altedrepturi de proprietate intelectuală.Nicio imagine, marcă sau semn aparținând GOOD NUTRITION CONSULTING nu vaputea fi folosită de terțe persoane dacă nu au obținut în prealabil consimțământulscris al titularilor.Sunt interzise: folosirea Site-ului în scopuri ilegale;6 realizarea de lucrări derivate, sub-licențierea, împrumutul ori utilizarea Site-ului, software-ului care stă la baza Site-ului sau oricăror altor componente aleacestuia în alte scopuri; republicarea materialelor încărcate in Site (incluzând republicarea pe diversesite-uri sau platforme online și/sau offline); prezentarea în mod public a oricăror materiale încărcate în Site; reproducerea, copierea sau exploatarea materialelor încărcate în Site înscopuri comerciale;7. LIMITAREA RĂSPUNDERII PENTRU CONȚINUTUL SITE-ULUIConținutul integral al Site-ului este livrat pe baza “ca disponibil”, “așa cum este” fărănicio garanție de niciun fel fie expresă, fie implicită, inclusiv, dar nelimitându-se la,orice garanții de vandabilitate, asociere cu un scop particular, acuratețe și non-încălcare.Good Nutrition Consulting nu garantează acuratețea, gradul de completitudine,actualitatea sau certitudinea niciunui conținut pus la dispoziție prin intermediul Site-ului. Utilizatorii sunt responsabili de verificarea oricărei informații înainte de a se bazape aceasta. Utilizarea Site-ului se face pe răspunderea utilizatorului.Cu toate că depunem toate eforturile pentru asigurarea accesului la serviciile GoodNutrition Consulting nu putem garanta că Site-ul nu are nicio eroare și nici că nu vorexistă erori sau omisiuni în conținutul acestuia. De asemenea, nu putem garanta căSite-ul și conținutul său vor fi accesibile în permanență, fără întreruperi. Nu vomrăspunde în situația în care Site-ul nu poate fi accesat, indiferent de motivulimposibilității de accesare și indiferent de durata acestei imposibilități.De asemenea, nu vom răspunde pentru niciun prejudiciu creat din cauza unui virus,atac de tip denial-of-services sau distributed denial-of-services, precum nici dincauza unui alt tip de material tehnologic ce ar infecta calculatorul utilizatorului,sistemul IT sau datele acestuia ca urmare a utilizării Site-ului nostru sau a altorwebsite-uri către care există link-uri în Site.Nu garantăm că Site-ului va fi securizat sau fără niciun virus. Utilizatorul esteresponsabil pentru configurarea sistemelor IT pentru accesul la Site și pentrufolosirea propriului software anti-virus. Nu trebuie să utilizați în mod defectuos Site-ul,introducând viruși, troiani, worms sau alte materiale ce pot crea problemetehnologice. Nu trebuie să încercați să obțineți acces neautorizat la Site sau săpermiteți accesarea acesteia de către o terță persoană.Este interzis să atacați prin atacuri de tip denial-of-services sau distributed denial-of-services. Prin încălcarea acestei dispoziții, ați comite o infracțiune conform legiiromâne și vom raporta orice astfel de încălcare către autoritățile de investigarecompetențe și vom coopera cu autorități prin furnizarea identității dumneavoastrăcătre acestea. În cazul unei astfel de încălcări, dreptul dumneavoastră de a utilizaacest Site încetează imediat.78. MODIFICAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILORGood Nutrition Consulting poate revizui termenii și condițiile de utilizare, precum șiorice alți termeni aplicabili în orice moment prin modificarea paginilor relevante.Termenii și condițiile pot suferi orice modificare, fără o notificare prealabilă, fiindaduși la cunoștință prin afișare direct în Site. Te rugăm să verifici paginile relevantepentru a lua cunoștință de orice modificări aduse termenilor și condițiilor de utilizare,întrucât respectivele modificări se vor aplica de la momentul actualizării. Dacăfolosești Site-ul după o modificare, vei accepta Termenii și Condițiile modificate.Good Nutrition Consulting își rezervă dreptul de a actualiza Site-ul, serviciile șiofertele în orice moment și de a schimbă conținutul acesteia. Cu toate acestea, terugăm să ții cont de faptul că Site-ul poate fi neactualizată la momentul vizualizăriiacestuia, Good Nutrition Consulting neavând nicio obligație de a efectuaactualizarea în timp real.9. CONFIDENȚIALITATE. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL9.1 Confidențialitate. Consultantul respectă legile in vigoare privind confidențialitatea datelor. Consultantul se angajează că Site-ul  www.alexandra-alexandru.ro  nu transmite datecu caracter personal ale Utilizatorilor și/sau Beneficiarilor site-ului către terți șiacestea sunt utilizate numai în scopul executării contractului cu Beneficiarul,  precumși în scopul informării acestora asupra aspectelor legate de funcționarea site-ului,ofertele și politica acestuia. Consultantul nu încurajează spam-ul, nu furnizeazădatele Dvs. de contact unor terți (persoane fizice sau juridice), nu vinde, nu oferă, nuface schimb de adrese de e-mail obținute prin intermediul acestui site, nu divulgăadresa dumneavoastră de e-mail altor persoane care accesează paginile acestuisite, fără acordul dumneavoastră explicit.9.2. Protecția datelor cu caracter personal.Toate datele Dvs. cu caracter personal la care Consultantul primește acces avutacces și/sau le  prelucrează în scopul executării eficace a contractului dintre părțisunt colectate și păstrate prin  respectarea tuturor obligațiilor prevăzute lege si depolitica de confidențialitate pe care o regăsiți pe site   www.alexandra-alexandru.ro  Orice Beneficiar care a furnizat explicit pe site-ul  www.alexandra-alexandru.ro  adresa sa de email, poate în orice moment să își exercite dreptul la ștergere din bazade date a Consultantului. În acest sens, Consultantului i se poate transmite osolicitare expresă la adresa de e-mail: contact@alexandra-alexandru.ro 810. FORȚA MAJORĂNiciuna dintre părți nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea înmod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în bazaprezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare aobligației respective a fost cauzată de forță majora, conform cu prevederile legale învigoare. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de48 de ore, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederealimitării consecințelor lui, respectiv prezentarea unor alternative.Dacă în termen de 5 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțileau dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a contractului fără ca vreuna dintreele să pretindă daune-interese11. ÎNCETAREA CONTRACTULUIPrezentul contract încetează la sfârșitul perioadei contractuale, acesta putând fireînnoit doar prin manifestarea expresă a voinței în acest sens. Contractul poate înceta și înainte de ajungerea la termen în următoarele situații:Părțile convin de comun acord încetarea contractului;Prin denunțare unilaterală din partea Consultantului;În caz de dizolvare, lichidare, faliment, ori după caz în situația în care Beneficiarul seaflă în imposibilitate de a respecta prevederile art.3,  caz în care părțile vor fi ținute aîndestula datoriile care au survenit până la această dată, uneia către cealaltă.12. LEGEA APLICABILĂ. JURISDICȚIA. Prezentul Contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute întreSocietatea și Utilizatori / Beneficiari se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul încare aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătoreștiromâne competente din Municipiul Buzau.13. CONDIȚII DE LIVRAREServiciile comercializate vor fi livrate pe adresa de e-mail a clientului, după oprogramare prealabilă si după confirmarea plății.14. CONTACTÎn cazul în care aveți orice nelămuriri cu privire la conținutul acestor termeni șicondiții, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail contact@alexandra-alexandru.ro

>